Personvernerklæring kurs

Statpedkonferansen 2016

Statped arrangerer en spesialpedagogisk konferanse 16. og 17. mars 2016 i Oslo. Konferansen ønsker å samle fagpersoner som arbeider med og i det spesialpedagogiske feltet.

Fokus for konferansen er spesialpedagogikk i lys av ulike perspekiver, herunder inkludering, læring og tidlig innsats.

Dato: Onsdag 16. mars 2016 kl 1000-1530 og torsdag 17. mars 2016 kl 1000-1530.
Påmeldingsfrist: 15.02.2016
Målgruppe: Ansatte og ledere i PPT, skoler, barnehager, BUP, barnevern, helsesøstre, Fylkesmannen, UH - sektoren.
Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gt. 3, 0155 Oslo
Pris: Kr 1.800,- for hele konferansen eller kr 1.000,- for en enkelt dag. Tilleggsvalg: 3 retters middag med 2 enheter drikke kr 600,-.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målet med konferansen er å synliggjøre kompetanse og praksis på det spesialpedagogiske fagområdet, og å presentere nyere forskning og utviklingsarbeid fra interne og eksterne fagpersoner.

Begge dager gjennomføres foredrag i plenum og i parallelle sesjoner. Foredragene omhandler fagspesifikke temaer innen: syn, hørsel, erverva hjerneskader, sammesatte lærevansker, språk/tale, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, tidlig innsats, inkludering og minoritetsspråklighet.

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med kurskoordinator Karen Sømhovd (e-post: karen.somhovd@statped.no) hvis du har spørsmål om påmelding/avmelding eller andre praktiske ting.

De som ønsker hotellovernatting må ordne dette selv. Oppgi referansekode 575853 ved bestilling av rom på konferansehotellet Clarion hotel Royal Christiania. Alle henvendelser om overnatting må gå direkte til hotellet.

 

Aktuelle lenker
Se program og informasjon her