Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for elever på 6. - 7. trinn som bruker punktskrift
Dato: Tirsdag 11. februar 2020 kl. 1100 - fredag 14. februar 2020 kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 07.01.2020
Målgruppe: Elever på 6. - 7. trinn som bruker punktskrift, foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og losji for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Personvernerklæring kurs
Foresatt / pedagog 1
Foresatt / pedagog 2

Opplysninger om eleven

Matallergier, særlige behov etc.

Opplysninger om elevens IKT-hjelpemidler

Overnatting for foresatt / pedagog 1

Ønskes overnatting?
*

Overnatting for foresatt / pedagog 2

Ønskes overnatting?