Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Regionalt fagtorg 2021 - Agder
Dato: Tirsdag 19. oktober 2021 kl. 0900-1500
Påmeldingsfrist: 04.10.2021
Målgruppe: Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand
Pris: Gratis (inkl. enkel lunsj)
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1 - (kontaktperson)

Jeg har behov for:

Jeg kommer fra følgende kommune/fylkeskommune:

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev om fremtidige konferanser

*