Påmelding til kurs/konferanse

Namn: Webinar om hvordan syn påvirker kommunikasjon og sosial interaksjon
Dato: Onsdag 21. april 2021, kl. 1400 - 1500
Påmeldingsfrist: 19.04.2021
Målgruppe: Pedagogar som underviser elevar med synssvekking. Kurset kan også vere aktuelt for skuleeigarar, assistenter og miljøarbeidarar i skule og SFO og PPT.
Stad: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2