Påmelding til kurs/konferanse

Namn: ASK webinarrekke med flerfaglig tema. Grafisk symbolkommunikasjon for barn med autismespekterforstyrrelser
Dato: Tirsdag 4. mai 2021 kl. 1430-1500
Påmeldingsfrist: 30.04.2021
Målgruppe: Tilsette i PP-tenesta og deg som arbeider med barn, unge eller vaksne med behov for ASK. 
Stad: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2