Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2
Dato: Oslo (Hovseter): 18. - 19. november 2021 eller Trondheim (Heimdal) 1. - 2. desember 2021 kl. 09.00 - 15.30 begge steder
Påmeldingsfrist: 02.11.2021
Målgruppe: Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterk synssvekkelse
Sted: Se nærmere informasjon under,
Pris: Kurset er gratis. Deltagere må selv bestille reise og eventuell overnatting. Statped dekker ikke utgifter til reise, kost og overnatting.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1

* Jeg ønsker å delta i: