Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage
Dato: Onsdag 8.juni 2022, kl.1000 - torsdag 9.juni 2022, kl.1500
Påmeldingsfrist: 16.05.2022
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1 200,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.