Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage
Dato: Onsdag 8.juni 2022, kl.1000 - torsdag 9.juni 2022, kl.1500
Påmeldingsfrist: 12.05.2022
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1 200,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2