Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 10/2018)

Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

Dato: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 1100 - torsdag 8. mars 2018 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 02.01.2018
Målgruppe: Elever som er svaksynte og går på 5. trinn, deres foresatte og skolens pedagogiske personale.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever er å:  

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
 • Støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Styrke foresattes mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Elevens foresatte og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene.

 Blant temaene i 5.-trinnskurset vil være 

 • Læringsfellesskap rundt bruk av optiske hjelpemidler
 • Betjene forstørringsprogram / tilpasningsmuligheter på pc
 • Touch og hurtigtaster
 • Apper, nettbrett og smarttelefon
 • Vi søker opp informasjon fra ulike medier
 • Vi lager og framfører egne presentasjoner

 

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag og matematikk. Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet.

  

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foresatte og pedagogisk personale: 

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering og samhandling
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering
 • Tilrettelegging ved prøver
 • Mobilitet og selvstendighet
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

 

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper. 

Innholdet i kurset blir så langt det er mulig tilpasset elevenes, skolenes og foresattes behov. Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram. 

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet i Statpeds kurs for synshemmede elever:

 

Før påmelding til kurs må det foreligge vedtak om rådgivning eller kurs fra Statped. For brukere uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes.  Søknadsskjema

Dette kurset er et tilbud for de som bor i region sørøst.Tilsvarende kurs for region midt, vest og nord blir arrangert i Statped Vest, se: Kursbeskrivelse

 

Kontaktinformasjon

Kristin Pladsen, kristin.pladsen@statped.no

 

Andre merknader

Det avholdes to like kurs i uke 9 og 10. Hvis det er få påmeldte får alle tilbud om kurs i uke 10, og kurset i uke 9 avlyses.

Aktuelle lenker
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
 Veileder - kompetansemål for elever med synshemming
Foresattes rettigheter når de deltar på kurs: Rettigheter ved deltagelse på kurs i regi av Statped