Personvernerklæring kurs

9. trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt.

Med utgangspunkt i temaet kropp og helse, jakter vi på gode arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 

 

Dato: Tirsdag 12.02.19, kl 1100 til torsdag 14.02.19, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 03.01.2019
Målgruppe: Kurset er for elever som er svaksynte og går på 9. trinn, deres foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle tre parter må delta.

Elever på 9. trinn kan velge selvstendighetskurs for ungdomstrinnet som alternativ til dette kurset. Se lenke til kurset lenger ned på siden.

 

Sted: Statped nord, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette kurset er for elever som bor i regionene vest, midt og nord. Tilsvarende kurs blir arrangert i Oslo for elever som bor i regionen sørøst. Se: kurskalenderen

Statped ber om at skolen melder på elever, foreldre og skolens personale i kurskalenderen. Totalt antall elever på kurset er minimum 5, maksimum 8. Vi ber om at det ikke bestilles reise før bekreftelse på deltakelse og tidspunkt er mottatt.

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt søknadsskjema for individbaserte tjenester .

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

 Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene.

Blant temaene i kurset kan være:

 • Vi søker opp informasjon fra ulike medier
 • Apper, nettbrett og smarttelefon
 • Touch og hurtigtaster
 • Vi lager notater og tankekart
 • Vi lager og fremfører egne presentasjoner

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag: kropp og helse, og arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til seksualitet, grensesetting og respekt. Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet.

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foreldre og pedagogisk personale.

Blant temaene kan være:

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering og samhandling
 • Overgang til videregående skole (også sammen med elevene)
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering
 • Tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Mobilitet og selvstendighet
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper.

Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram.

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Linn Sørensen, tlf 78 44 61 55, epost Linn.sorensen@statped.no

Andre merknader

Vi gjør oppmerksom på at ved færre enn 5 påmeldte elever vil kurset bli avlyst.

Aktuelle lenker
Elever på 9. trinn kan velge selvstendighetskurs for ungdomsskolen som alternativ til dette kurset.  Selvstendighet i dagliglivet - ungdomsskolen
Vi oppfordrer personale og foreldre til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet i kurset: