Personvernerklæring kurs

ASK webinarrekke med fleirfagleg tema: Erverva hjerneskade og ASK

Dette webinaret  viser korleis du kan legge til rette for å støtte eit barns veg til ein ny måte å kommunisere på etter erverva hjerneskade. Vi nytter en modell som vi har laga etter inspirasjon frå nevromedisinsk forståing. Du finn lenke til dei andre webinara lenger nede på sida.

Dato: Tirsdag 25. mai kl. 1430-1500
Påmeldingsfrist: 22.05.2021
Målgruppe: Tilsette i PP-tenesta og deg som arbeider med barn, unge eller vaksne med behov for ASK. 
Stad: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

I denne webinarrekka vil vi ta frem nokre aktuelle emne og sjå på dei frå ulike faglege ståstader. 

Vanskar med å kommunisere kan være ein av dei funksjonsforstyrringane barn, unge eller vaksne får etter ein erverva hjerneskade. Vi vil vise korleis du kan legge til rette for å støtte eit barns veg til ein ny måte å kommunisere på etter erverva hjerneskade. Det vil vi gjere ved å påpeike nokre viktige moment som vi knytter til ulike eksempel frå praksis. Vi vil beskrive utvikling av kommunikasjon etter ervervet hjerneskade hjå barn og unge ved å nytte en modell som vi har laga etter inspirasjon frå nevromedisinsk forståing, og teori om kommunikasjonsutvikling for pedagogisk tilrettelegging.  

Vi vil vise betydninga av kunnskap, tverrfagleg/tverretatleg samarbeid, og barnets medverking som viktige faktorar.

Kontaktinformasjon

Åse Engeland, kurs@statped.no

Aktuelle lenker
Webinaret er ein del i ei fleirfagleg kursrekke, men du kan melde deg på kursa enkeltvis. Her er lenke til dei andre webinara i kursrekka som er publisert:
ASK webinarrekke: Skriftspråklige ferdigheiter, Literacy
ASK webinarrekke: Grafisk symbolkommunikasjon for barn med autismespekterforstyrrelser
ASK webinarrekke: Atypisk kommunikasjonsutvikling
ASK webinarrekke: Syn og ASK
 
Lenke til webinaret vil bli sendt ut til alle påmeldte. Webinaret vil ikkje vere tilgjengeleg i etterkant.